Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας

 

 

 

 

Ηλεκτρικό Δίκτυο

 

 

Φυσικοί Πόροι

 

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

 

Φυσικό Αέριο & Πετρέλαιο

 

 

Το Eθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια αναπτύχθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με υποστήριξη από σχετικά έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ενέργεια του Β' ΚΠΣ και του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ' ΚΠΣ.