Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας

 

 

 

 

Αιολική Ενέργεια

 

 

Μικρά Υδροηλεκτρικά

 

 

Βιομάζα

 

 

Ζήτηση Ενέργειας

 

 

Το Eθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια αναπτύχθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με υποστήριξη από σχετικά έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ενέργεια του Β' ΚΠΣ και του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ' ΚΠΣ.