Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αναλυτικοί χάρτες για τις θέσεις και τα βασικά στοιχεία των εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα.

 

Αιολική Ενέργεια

Διαδραστικοί Χάρτες που περιγράφουν το Αιολικό Δυναμικό για το σύνολο της χώρας με βάση τη μέση ετήσια τιμή ταχύτητας του αέρα με μέγεθος ψηφίδας 150 Χ 150 μέτρα.

 

Μικρά Υδροηλεκτρικά

Χάρτες ανάλυσης επιλεγμένων υδατικών λεκανών με στοιχεία ροής και σκοπιμότητας ανάπτυξης μικρών υδροηλεκτρικών έργων.

 

Βιομάζα

Χάρτες ανάλυσης για το δυναμικό της βιομάζας από αγροτικά υπολείμματα σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος.

 

Ζήτηση Ενέργειας

Χάρτες ανάλυσης για τη ζήτηση θερμικής ενέργειας από τα νοικοκυριά σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος.

 

Κλιματολογικά Στοιχεία για τη Ζήτηση Ενέργειας

Αναζήτηση δεδομένων σχετικά με κλιματολογικά στοιχεία (θερμοκρασιακοί δείκτες, βαθμοημέρες θέρμανσης κλπ) που σχετίζονται με τη ζητηση θερμικής ενέργειας απο κτίρια.

 

Βαθμοημέρες Θερμανσης

Διαδραστικοί χάρτες για τη γεωγραφική εκτίμηση δεικτών βαθμοημερών θέρμανσης για το σύνολο της χώρας σε ανάλυση κυψέλης 900 Χ 900 μέτρα.

 

Ηλεκτρικό Δίκτυο

Γεωγραφικά και περιγραφικά στοιχεία σταθμών παραγωγής και δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Φυσικοί Πόροι

Γεωγραφικά και περιγραφικά δεδομένα για τα γεωθερμικά πεδία της χώρας.

 

 

Το Eθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια αναπτύχθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με υποστήριξη από σχετικά έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ενέργεια του Β' ΚΠΣ και του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ' ΚΠΣ.